S nami to dáš

50% štúdia stráviš vo firme
a 50% v školskej lavici

Baví ťa technika?

Študuj so spoločnosťou Schaeffler
a zabezpeč si budúcnosť už teraz.

Novinky

Podávanie prihlášok pre rok 2024/2025

Ešte váhate, prečo ísť s nami do duálu?

Naše duálne vzdelávanie získalo ocenenie

Dualisti pomáha s letnými technickými tábormi 

Máme TOP inštruktorov v duále!

Mechatronici
a ich prvý robot

Šikovní dualisti zo Schaeffler Kysuce na študijnom pobyte v Nemecku

Slovenský tím žiakov duálneho vzdelávania „Kysuckí strojníci“ je štvrtý na svete! 

Som Schaeffler dualista

Mechatronik v oblasti
Industry 4.0

(2679K Mechanik mechatronik)

Moderné vzdelávanie 3. tisícročia s uplatnením v podmienkach robotizovanej budúcnosti

 • Širokospektrálne poznatky z elektroniky, mechaniky a informatiky
 • Najmodernejšie trendy v automatizácií a robotizácii 
 • Výučba v novovybudovanej špecializovanej učebni
 • Digitálne vzdelávanie 
 • Absolvent so širokou škálou špecializácii
 • Štvorročný študijný odbor strojárskeho zamerania 
 • Ukončenie výučným listom a maturitným vysvedčením
 • Odborná spôsobilosť na činnosť na technickom zariadení elektrickom podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.
 • Praktické vyučovanie je kombinácia elektrotechnických, elektronických, informatických a obrábacích úloh a cvičení
 • Praktická časť maturity priamo vo firme

Špecialista CNC strojov a liniek

(2411K Mechanik nastavovač)

Perspektívne vzdelanie v najsilnejšom odvetví priemyslu

 • Komplexné poznatky zo všetkých strojárskych technológií
 • Moderné CNC stroje a ich obsluha a zoradenie 
 • Výučba v novovybudovanom školiacom centre 
 • Výučba vo virtuálnom prostredí 
 • Absolvent vie navrhovať, opracovávať a vyrábať súčiastky
 • Štvorročný študijný odbor strojárskeho zamerania
 • Ukončenie výučným listom a maturitným vysvedčením
 • Praktické vyučovanie je zamerané na konvenčné spôsoby, programovanie obrábacích strojov
 • Praktická časť maturity priamo vo firme

Špecialista na automatizáciu
a E-mobilitu

(2697K Mechanik elektrotechnik)

Moderné vzdelávanie pre E-mobilitu, poznanie automatizačnej techniky riadenia výrobných procesov.

 • Poznatky z moderných informačných a komunikačných technológií
 • Praktické úlohy v rôznych oblastiach spoločnosti, ako napríklad e- mobilita, vývoj produktov, vývoj hardvéru a softvéru, konfigurácia a plánovanie systému, spracovanie a správa projektov, podpora systému, montáž, uvedenie do prevádzky a údržba, zabezpečenie kvality
 • Získanie výučného listu a vysvedčenia o maturitnej skúške
 • Absolvent je pripravený na výkon činnosti technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru
 • Vykonávanie kvalifikovanej činnosť v oblasti elektrotechniky a elektroniky
 • Spoznanie princípov automatického riadenia výrobných procesov

Finančná nezávislosť

Podnikové štipendium vo výške až 100 € mesačne. Odmena za produktívnu prácu.

Preplácanie nákladov

Cestovanie, internát a štartovací balíček hradíme my a tým ušetríš kopec nákladov.

Vzdelávacie aktivity

Pripravili sme si pre teba rôzne špeciálne vzdelávacie a
rozvojové
aktivity.

VYBAVENIE PRE PRAX

Každý rok dostaneš aj nové pracovné oblečenie, obuv, študijné materiály. Opäť ti ušetríme náklady.

Odborní garanti

Učiť sa a spolupracovať budeš len s našimi špičkovými odborníkmi
z praxe.

Pracovná ponuka

Po úspešnom ukončení štúdia ti garantujeme plynulý prechod zo vzdelávania do zamestnania.

Odborné vzdelávanie ponúka žiakom široké spektrum technických, netechnických, moderných aj tradičných, rozšírených či netypických odborov. Systém duálneho vzdelávania (SDV) spája školy so zamestnávateľmi a dáva žiakom významnú praktickú skúsenosť.

Na základe výskumu sa až štyri pätiny rodičov pri výbere strednej školy zaujímajú o istotu atraktívneho zamestnania svojho dieťaťa po skončení štúdia. V tomto ohľade ponúkajú najväčšie záruky práve študijné a učebné odbory zapojené do systému duálneho vzdelávania.

 

Vnútorný poriadok pracoviska praktického vyučovania

 • Výučba nových technológií v reálnych podmienkach 
 • Osvojenie si pracovných návykov priamo vo výrobných procesoch
 • Vyššie nástupné platobné podmienky 
 • Nadobudnutie kvalifikácie a praxe priamo vo firme 
 • Plynulý prechod do zamestnania 
 • Čerpanie benefitov (finančné, nefinančné) už počas štúdia 
 • Mesačná výplata už počas štúdia
 • Možnosť kariérneho rastu

TOP 5 dôvodov, prečo sa stať Schaeffler dualistom

Spoznáte moderné technológie zblízka

Študujete pomocou moderných technológií a zariadení, ako sú virtuálna realita, počítačové simulácie, roboty či 3D tlačiarne.

Máte náskok vďaka praxi

Týždeň školy striedate s týždňom praxe pod vedením kvalifikovaných majstrov s perfektným prístupom. Ľahšie pochopíte odborné predmety a máte tak náskok pred rovesníkmi, ktorým prax chýba.

Zarábate a zbavíte sa prebytočných nákladov

Už počas štúdia získate finančnú nezávislosť vďaka podnikovému štipendiu až do výšky 100 eur mesačne. Cestovné, internát, pracovné oblečenie aj študijné materiály hradí firma a vy tak ušetríte kopec nákladov.

Získate istotu zamestnania

Po skončení duálneho štúdia na vás čaká zaujímavá práca a uplatnenie v odbore. Alebo možnosť štúdia na vysokej škole. Je to len na vás!

Užijete si viac zábavy

Okrem štúdia zažijete aj množstvo zábavy počas športových aktivít, súťaží, výletov alebo počas Erasmus pobytov v európskych závodoch Schaeffler.

366
žiakov
77
Odborných garantov
98 %
Uplatnenie

KONTAKT

Schaeffler Kysuce

Telefónny kontakt

 • Telefón: 041/420 6166
 • Telefón: 041/420 6522
 • Mobil: +421902988955

Adresa

 • Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.
 • Dr. G. Schaefflera 1
 • 024 01 Kysucké Nové Mesto

Email

 • Info: zidekmni@schaeffler.com

SOŠs Kysucké Nové Mesto

Telefónny kontakt

 • Telefón: + 421414212213


Adresa

 • Stredná odborná škola strojnícka
 • Športová 1326
 • 024 01 Kysucké Nové Mesto

Email

 • Info: riaditel@sossknm.sk

SOŠt Čadca

Telefónny kontakt

 • Telefón: +421414327648


Adresa

 • Stredná odborná škola technická
 • Okružná 693
 • 022 01 Čadca

Email

 • Info: info@sostca.sk

  súhlasím so spracovaním osobných údajov
  info tu

  Podávanie prihlášok do 29.2.2024 Viac info tu