DOLEŽITÉ! Výberové pohovory so žiakmi -záujemcami o duálne vzdelávanie a ich zákonnými zástupcami sa uskutočnia:
– 06.05.2020 v priestoroch Strednej odbornej školy strojníckej Kysucké Nové Mesto (08:00- 16:00),
– 07.05.2020 v priestoroch Strednej odbornej školy technickej Čadca (08:00-16:00).
Pohovor si so žiakom telefonicky potvrdíme 04.05.2020, spolu s dohodnutím presnej hodiny , na ktorú sa žiak so zákonným zástupcom do školy dostaví.

S nami to dáš

50% štúdia stráviš vo firme
a 50% v školskej lavici

Baví ťa technika?

Študuj so spoločnosťou Schaeffler
a zabezpeč si budúcnosť už teraz.

Mechanik Mechatronik

Moderné vzdelávanie 3. tisícročia s uplatnením v podmienkach robotizovanej budúcnosti

Title

 • Širokospektrálne poznatky z elektroniky, mechaniky a informatiky
 • Najmodernejšie trendy v automatizácií a robotizácii 
 • Výučba v novovybudovanej špecializovanej učebni
 • Digitálne vzdelávanie 
 • Absolvent so širokou škálou špecializácii
 • Štvorročný študijný odbor strojárskeho zamerania 
 • Ukončenie výučným listom a maturitným vysvedčením
 • Odborná spôsobilosť na činnosť na technickom zariadení elektrickom podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.
 • Praktické vyučovanie je kombinácia elektrotechnických, elektronických, informatických a obrábacích úloh a cvičení
 • Praktická časť maturity priamo vo firme

 

Mám záujem

Mechanik Nastavovač

Perspektívne vzdelanie v najsilnejšom odvetví priemyslu

Title

 • Komplexné poznatky zo všetkých strojárskych technológií
 • Moderné CNC stroje a ich obsluha a zoradenie 
 • Výučba v novovybudovanom školiacom centre 
 • Výučba vo virtuálnom prostredí 
 • Absolvent vie navrhovať, opracovávať a vyrábať súčiastky
 • Štvorročný študijný odbor strojárskeho zamerania
 • Ukončenie výučným listom a maturitným vysvedčením
 • Praktické vyučovanie je zamerané na konvenčné spôsoby, programovanie obrábacích strojov
 • Praktická časť maturity priamo vo firme

 

Mám záujem

Finančná nezávislosť

Podnikové štipendium vo výške 65 € mesačne. Odmena za produktívnu prácu.

Preplácanie nákladov

Cestovanie, internát a štartovací balíček hradíme my a tým ušetríš kopec nákladov.

Vzdelávacie aktivity

Pripravili sme si pre teba rôzne špeciálne vzdelávacie a
rozvojové
aktivity.

VYBAVENIE PRE PRAX

Každý rok dostaneš aj nové pracovné oblečenie, obuv, študijné materiály. Opäť ti ušetríme náklady.

Odborní garanti

Učiť sa a spolupracovať budeš len s našimi špičkovými odborníkmi
z praxe.

Pracovná ponuka

Po úspešnom ukončení štúdia ti garantujeme plynulý prechod zo vzdelávania do zamestnania.

Moderný systém vzdelávania

Odborné vzdelávanie ponúka žiakom široké spektrum technických, netechnických, moderných aj tradičných, rozšírených či netypických odborov. Systém duálneho vzdelávania (SDV) spája školy so zamestnávateľmi a dáva žiakom významnú praktickú skúsenosť.

Na základe výskumu sa až štyri pätiny rodičov pri výbere strednej školy zaujímajú o istotu atraktívneho zamestnania svojho dieťaťa po skončení štúdia. V tomto ohľade ponúkajú najväčšie záruky práve študijné a učebné odbory zapojené do systému duálneho vzdelávania.

 

Vnútorný poriadok pracoviska praktického vyučovania

 • Výučba nových technológií v reálnych podmienkach 
 • Osvojenie si pracovných návykov priamo vo výrobných procesoch
 • Vyššie nástupné platobné podmienky 
 • Nadobudnutie kvalifikácie a praxe priamo vo firme 
 • Plynulý prechod do zamestnania 
 • Čerpanie benefitov (finančné, nefinančné) už počas štúdia 
 • Mesačná výplata už počas štúdia
 • Možnosť kariérneho rastu

Prečo si vybrať Duál Schaeffler

Je veľa dôvodov prečo si vybrať práve nás

Moderný systém vzdelávania – po vzore Rakúska či Nemecka.

Top zázemie – aplikujeme len najnovšie technológie a zariadenia digitálneho podniku.

Možnosť zamestnať sa – práca po dokončení štúdia spojená s možnosťou karérneho rastu.

Šport, súťaže, výlety – aj to je duálne vzdelávanie .

Práca s robotmi Lego Mindstorms, virtuálna učebňa –  to je škola hrou.

Štipendium každý mesiac – počas celej dĺžky štúdia môžeš zvýšiť získaním špeciálnej finančnej odmeny.

Kompletné vybavenie  poskytneme ti všetko čo potrebuješ pre praktickú výučbu.

Optimálne spojenie – máme najlepšiu spoluprácu školy s firmou, ocenenú ministerstvom školstva.

Kvalifikovaní mentori – u nás nájdeš len kvalifikovaných špecialistov.

192
žiakov
112
Odborných garantov
98 %
Uplatnenie

Kontakt

Schaeffler Kysuce

Telefónny kontakt

 • Telefón: 041/420 6166
 • Telefón: 041/420 6522
 • Mobil: +421902988955

Adresa

 • Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.
 • Dr. G. Schaefflera 1
 • 024 01 Kysucké Nové Mesto

Email

 • Info: zidekmni@schaeffler.com

SOŠs Kysucké Nové Mesto

Telefónny kontakt

 • Telefón: + 421414212213


Adresa

 • Stredná odborná škola strojnícka
 • Športová 1326
 • 024 01 Kysucké Nové Mesto

Email

 • Info: sossknm@za.psg.sk

SOŠt Čadca

Telefónny kontakt

 • Telefón: +421414327648


Adresa

 • Stredná odborná škola technická
 • Okružná 693
 • 022 01 Čadca

Email

 • Info: info@sostca.sk

súhlasím so spracovaním osobných údajov
info tu