Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: https://dualkysuce.sk.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Osobné údaje žiaka a zákonného zástupcu uvedené v prihláške (ďaľej len „osobné údaje dotknutých osôb“) a fotokopie vysvedčení budú spracované spoločnosťou Schaeffler Kysuce, spol. s r.o., v rozsahu, v akom sú poskytnuté, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, (ďalej len ZOOÚ) za účelom vykonania opatrení smerujúcich k výberu žiaka na duálne vzdelávanie. Poskytnúté osobné údjae dotknutých osôb budú spoločnosťou Schaeffler Kysuce, spol. s r.o., po dosiahnutí vyššie uvedeného účelu spracovania bezodkladne zlikvidované v zmysle zákona č. 18/2018 ZOOÚ.