topinstruktori1

Kde nájdete tých najlepších inštruktorov duálneho vzdelávania na Slovensku? No predsa v Schaeffler Kysuce a Schaeffler Skalica

Aktuálne to hovoria aj výsledky podujatia Učíme sa navzájom, ktoré organizuje Asociácia priemyselných zväzov a dopravy.   

Naši 3 kolegovia sa umiestnili hneď v 2 kategóriách:  

Kategória skúsený hlavný inštruktor:  

  1. Monika Žideková, Schaeffler Kysuce (639 hlasov) 
  2. Martin Polák, Schaeffler Skalica (445 hlasov) 

Kategória začínajúci hlavný inštruktor:  

  1. Igor Flajžík, Schaeffler Skalica (537 hlasov) 

Schaeffler dlhodobo buduje kvalitný systém duálneho vzdelávania pre žiakov stredných škôl a sme radi, že ho môžeme budovať s ich profesionálnou pomocou a zanietením. Naši kolegovia si plne zaslúžia toto ocenenie a sme hrdí, že sú súčasťou nášho tímu.