Najčastejšie otázky rodičov

VÝHODY ŠTÚDIA

Pre koho je vhodné duálne vzdelávanie?

Duálne vzdelávania je určené žiakom 9. ročníka základnej školy, ktorí sa rozhodujú o výbere strednej školy. Je ideálne pre žiakov, ktorí majú záujem o techniku, chuť učiť sa a majú tímového ducha. Radi veci analyzujú a skúšajú ako fungujú. Žiaci, ktorí si radi svoje poznatky aj prakticky vyskúšajú a zaujímajú sa o novinky vo svete okolo nás.

Aké sú najväčšie výhody duálneho vzdelávania?

Duálne vzdelávanie Schaeffler prebieha podľa najmodernejších štandardov nemeckého technického vzdelávania. Medzi silné stránky Schaeffler duálneho systému patrí najmä efektívne spojenie medzi teóriou a praxou, ktoré ocenilo aj Ministerstvo školstva ako najlepšiu spoluprácu školy s firmou.

Odbory, ktoré Schaeffler Kysuce ponúka, sú zárukou dobrého uplatnenia, lepšieho platového ohodnotenia a zaujímavých kariérnych možností po škole. V priestoroch novovybudovaného firemného školiaceho centra sa žiaci pod vedením špičkových odborníkov z praxe učia formou e-learningových školení a pracujú s virtuálnou a rozšírenou realitou, robotmi či 3D tlačiarňami.

Aké finančné a nefinančné benefity ponúkate?

Finančné benefity zahŕňajú štipendium, mimoriadne štipendium, odmenu za produktívnu prácu či príspevok na stravu. Šikovní žiaci môžu mesačne získať až 100 eur mesačne. Každý žiak má automaticky nárok na základné mesačné štipendium vo výške 70 eur, ku ktorému ešte môže získať ďalší bonus za iniciatívu a aktivitu vo výške 10 – 30 eur.

Pri splnení určitých kritérií oceňujeme niektorých žiakov dvakrát do roka aj špeciálnou odmenou vo výške  50, 70 alebo 100 eur.

Nefinančné benefity sú napríklad darčekové balíčky (vstupný balíček, vianočný balíček, balíček pre najlepších žiakov, „rozlúčkový“ balíček na konci štúdia), každý rok nové pracovné oblečenie a obuv, ročné zdravotné prehliadky, ako ak príspevok na internát, dopravu a vzdelávanie v cudzích jazykoch. Ak to situácia dovolí, organizujeme aj rôzne spoločné výlety alebo športové podujatia. Žiakov duálneho vzdelávania prednostne prijímame aj na brigády počas letných prázdnin.

Nebudem ľutovať, ak prihlásim svoju dcéru/syna do duálneho vzdelávania?

Rozhodnutie prihlásiť sa do duálneho vzdelávania určite nebudete ľutovať.   

Schaeffler dualisti majú oproti klasickému štúdiu na strednej škole nárok na viaceré benefity podobne ako stáli zamestnanci. O úspechu duálneho vzdelávania hovoria aj štatistiky Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ktoré ukazujú, že uplatnenie dualistov je o 25 percent lepšie ako uplatnenie žiakov mimo duálneho vzdelávania. Získajú vyššie mzdy, presadzujú sa v odbore, v ktorom sa pripravovali, a majú veľmi nízku mieru nezamestnanosti.

V čom sa odlišuje žiak duálneho a školského systému?

Dualisti sa popri odborných zručnostiach naučia rozvíjať svoje kreatívne nápady, analyzovať procesy a odprezentovať výsledky svojej práce. Zdokonaľujú sa aj v cudzom jazyku, ktorý je dnes nevyhnutnosťou, a majú prístup k vzdelávacím online platformám rovnako ako ostatní zamestnanci spoločnosti. 

V čom sa odlišuje školská a duálna prax?

V duálnom vzdelávaní prax prebieha priamo vo firme. Žiaci stredných škôl, ktorí nie sú zapojení do duálu majú školskú prax v učebniach školy. Dualistov teória aj prax baví, mnohé informácie sú podávané formou, ktorá je mladým ľuďom blízka a pripomína im ich obľúbené počítačové hry. Počas praxe majú možnosť pracovať s novými strojmi, vyskúšať si prácu s 3D tlačiarňami či robotmi.

MOŽNOSTI UPLATNENIA PO ŠTÚDIU

Čo získa moja dcéra/syn na konci štúdia?

Okrem maturitného vysvedčenia dostane aj výučný list, Schaeffler certifikát o odbornom vzdelávaní a osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre špecializáciu podľa §21 Elektrotechnik. Ak sa počas štúdia osvedčí a nemá záujem ísť na vysokú školu, dostáva pracovnú ponuku vrátane nároku na 13. a 14. plat hneď od nástupu do zamestnania.

Môže moja dcéra/syn po maturite pokračovať v štúdiu?

Áno, môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole a Schaeffler ju/ho v tomto rozhodnutí podporí. Môže si v podniku robiť svoju bakalársku alebo diplomovú prácu a zapojiť sa aj do zaujímavých projektov. Jedným z nich je napríklad programYoungEngineerpre študentov posledného ročníka vysokej školy, ktorého súčasťou je aj program Erasmus+ s praxou v spoločnosti Schaeffler vNemecku.

Aké možnosti uplatnenia má moja dcéra/syn po skončení školy?

Počas štyroch rokov štúdia rozvíjame osobnosť vášho dieťaťa komplexne, s dôrazom na konkrétne prednosti, zručnosti aj vedomosti, ku ktorým inklinuje.

Našich žiakov naučíme obsluhovať a programovať výrobné stroje a automatizované linky, ale aj sústružiť, brúsiť či obrábať. Taktiež sa môžu venovať nastavovaniu softvéru alebo konfigurácii a plánovaniu systémov. Vďaka novým poznatkom z elektroniky, mechaniky a informatiky budú vedieť riešiť praktické úlohy spojené s vývojom nových produktov pre svetové automobilky, ale aj iné známe značky z iných odvetví priemyslu, ktorým Schaeffler ako medzinárodná firma dodáva svoje technologické riešenia.

Môžu u nás v budúcnosti pracovať na projektoch nielen pre vozidlá so spaľovacím motorom, hybridné a čisto elektrické vozidlá, ale aj autonómne dopravné prostriedky. Našim mladým kolegom vieme ponúknuť zaujímavú perspektívnu prácu v prostredí, ktoré má rodinnú atmosféru.

Sú u vás v podniku zamestnaní aj absolventi duálneho vzdelávania? Sú spokojní so svojou prácou?

Niektorí z prvých maturantov u nás pracujú už 3 roky. Niekoľko z nich zmenilo pracovné zaradenie, no o benefity z duálneho vzdelávania alebo sociálneho programu neprišli. Iní odišli a zase sa vrátili, čo nám potvrdzuje, že sme zamestnávateľom, ktorý je stabilný a snaží sa vytvárať vhodnú pracovnú atmosféru.

Schaeffler dualisti po celom svete v nedávnom internom prieskume potvrdili, že 88 % z nich by si v prípade rozhodovania opäť vybralo svoju profesiu. Až 9 z 10 študentov uviedli, že by po úspešnom absolvovaní duálneho vzdelávania vo firme radi zostali.

PRIEBEH ŠTÚDIA

Aké odbory ponúkate?

Schaeffler Kysuce ponúka 3 odbory vzdelávania:  

  • Mechatronik  v oblasti industry 4.0 (mechanik mechatronik)
  • Špecialista CNC strojov a liniek (mechanik nastavovač)
  • Špecialista na automatizáciu a e-mobilitu (mechanik elektrotechnik)

Ako prebieha duálne štúdium Schaeffler?

Výrobné technológie žiaci spoznávajú prostredníctvom nových strojov, virtuálnej a rozšírenej reality, prácou s robotmi, 3D tlačiarňami alebo so SIEMENS maketami automatizovaných pracovísk. Veľmi obľúbená je simulácia výroby s využitím špeciálnych VR okuliarov, čo žiaci prirovnávajú k svojim obľúbeným počítačovým hrám. Pri vyučovaní sa využívajú nové didaktické metódy, ako sú e-learningy, live online tréningy, používajú sa tablety a ďalšie interaktívne pomôcky.

Kde a ako prebieha odborná prax?

Žiaci striedajú počas štúdia týždeň v škole s týždňom praktického vyučovania v priestoroch firemného školiaceho centra v spoločnosti Schaeffler.

Ako prebieha odborná prax počas pandémie?

Počas pandémie dodržiavame najprísnejšie hygienické opatrenia a školíme našich žiakov v hybridnom režime v malých skupinkách priamo v školiacom centre a formou online vyučovania, kde pracujú na konkrétnych zadaniach.

Kto sa bude starať o moju dcéru/syna?

O vaše dieťa sa postará kvalifikovaný personál školiaceho centra, majstri odborného výcviku a inštruktori, ako aj školení inštruktori vo výrobe.

Bude sa môcť moja dcéra/syn zúčastniť na školských olympiádach či súťažiach?

Iste, podporujeme účasť žiakov na školských a mimoškolských súťažiach (Zenit, Majstrovstvá Slovenska v CNC programovaní, jazykové olympiády a pod.).

Podporujete aj športovo aktívnych žiakov?

Áno, žiakov, ktorí aktívne športujú, uvoľňujeme na tréningy či zápasy. Podmienkou je aspoň priemerný prospech v odbornom výcviku.

PRIHLASOVANIE A PRIJÍMACIE KONANIE

Ako sa dá prihlásiť na štúdium a dokedy treba poslať prihlášku?

Záujemcovia o duálne vzdelávanie SchaefflerKysuce pošlú vyplnenú prihlášku do konca februára 2024. Prihlášku nájdu na stránke www.dualkysuce.sk, na stránke vybranej odbornej školy alebo v letáku od výchovného poradcu.

Na ktorú školu sa moja dcéra/syn môže prihlásiť, ak chce byť Schaeffler dualistom?

Záujemcovia sa môžu hlásiť na tieto stredné odborné školy:  

Stredná odborná škola strojnícka v Kysuckom Novom Meste, www.sossknm.sk 

Stredná odborná škola technická v Čadci, www.sostca.sk

Ako prebieha výberový pohovor do duálu?

Na prijímacom pohovore si u žiaka preverujeme záujem o techniku a vzťah k novým technológiám.

Čo nasleduje po výberovom pohovore?

Po absolvovaní výberového pohovoru vystavíme žiakovi potvrdenie o prijatí ( resp. neprijatí)  do duálneho vzdelávania, ktoré je potrebné poslať spolu s prihláškou na vybranú strednú školu. V prihláške je potrebné vyznačiť záujem o duálne štúdium.

Je možné počas štúdia na strednej škole prestúpiť do duálneho vzdelávania?

Počet dualistov je obmedzený, preto žiakom odporúčame prihlásiť sa na duálne štúdium čo najskôr, inak nevieme garantovať voľné miesto.

Kde nájdu žiaci viac informácií o duálnom vzdelávaní?

Ďalšie informácie o duálnom vzdelávaní sú dostupné nawww.dualkysuce.sk