vr_schaeffler_01

Virtuálne tréningy (VR) školeným účastníkom poskytujú vynikajúci  zážitok. Čo prinášajú? Základom VR je snaha o čo najvernejšie zobrazenie priestorových modelov a scén, manipulácia s nimi, tvorba reálneho sveta, jeho určitej časti so všetkými svojimi zákonitosťami a pravidlami, pohyb v trojrozmernom priestore a to všetko v reálnom čase.

Po nasadení VR headsetu školenému účastníkovi na hlavu a uchopením ovládačov do rúk sa ocitne vo virtuálnom priestore reálneho prostredia. V tomto priestore sa bude môcť školený pohybovať a bude vidieť iný svet. Môže  otáčať hlavou, používať ruky aj nohy. Taktiež sa môže prechádzať alebo si čupnúť a tak si natrénovať úkony danej problematiky. VR nabáda školeného k daným úkonom a tak si školený osvojuje postupnosť a správnosť krokov. Tréningy radi absolvujú nielen zamestnanci ale aj žiaci dualisti.

V súčasnej dobe sú pripravené tréningy:

  • Audi Etron – obsluha výrobnej linky
  • Logistika – manipulácia s dielmi
  • Sústruženie SAL – prestavba
  • Údržba –  výmena guľovej skrutky na stroji