ciste_kysuce_01

Čisté životné prostredie je základným predpokladom nielen pre ľudské zdravie. Životné prostredie v našom okolí nám preto nie je ľahostajné. Aj dualisti Schaeffler Kysuce sa zapojili do akcie Čisté Kysuce. Príjemné jarné počasie a piatková nálada ku koncu školského roka ich motivovala k prechádzke okolo výrobného závodu, v ktorom vykonávajú odborný výcvik. Spoločne vyzbierali 3 vrecia odpadu a očistili tak okolie areálu spoločnosti. Pre spoločnosť je UDRŽATEĽNOSŤ jednou z kľúčových hodnôt a tak ako zamestnanci, aj žiaci pristupujú zodpovedne k tejto téme životného prostredia.