IMG_2637

Vyskúšajte duálne vzdelávanie so Schaeffler Skalica a nespravíte krok vedľa.  

Ak ste deviataci so záujmom o techniku a rozhodujete sa o štúdiu na strednej škole s možnosťou pokračovať na vysokej, na ktorú budete skvelo pripravení, zbystrite pozornosť!

Na Strednej odbornej škole strojníckej v Skalici môžete už tretí rok študovať v atraktívnom študijnom odbore Stredoškolský „inžinier“ v digitálnej výrobe. Za týmto trefným názvom sa skrýva všeobecné vzdelanie v oblasti moderného strojárstva, ktoré prepája teóriu s praxou priamo v podniku Schaeffler Skalica vďaka kvalifikovaným inštruktorom z podniku. Budete sa v ňom pripravovať aj na štúdium na VŠ alebo na zaujímavú prácu. Majsterka Zuzana Člunková, ktorá v rámci tohto odboru pripravuje študentov, je presvedčená, že tento odbor je veľmi atraktívny vzhľadom na zaujímavé profesijne uplatnenie. „Po ukončení tohto štúdia sa môžu žiaci uplatniť na pozíciách ako je technológ, technik prípravy výroby, disponent, či konštruktér,“ vysvetľuje. „Navyše, príprava študentov v odbore Strojárstvo – stredoškolský ‚inžinier‘ je mierne odlišná a to práve tým, že sa viac zameriava na teoreticko-komunikatívne a prezenčné zručnosti,“ dodáva majsterka Zuzana Člunková. 

Stredoškolský „inžinier“ v digitálnej výrobe je aj o SMART konštrukciách a technológiách. Súčasťou budúcnosti môžete byť už dnes, a to vďaka úrovni vašich digitálnych a technických zručností, ktoré si počas štúdia zvýšite. Budete tak pripravení na všetky trendy v high-tech priemysle. Navyše získate znalosti a prax vďaka práci s rôznymi grafickými programovými systémami, ktoré vám pomôžu v pokračovaní v štúdiu na VŠ alebo pri uplatnení sa v medzinárodnej firme akou je Schaeffler Skalica. 

„Tento odbor som si vybral, lebo som sa chcel už na strednej škole naučiť ako pracovať so strojmi. Taktiež bolo pre mňa dôležité, aby som mohol pokračovať v štúdiu na vysokej škole s už nadobudnutými skúsenosťami a znalosťami. Veľkým benefitom pri mojom rozhodovaní bolo aj získanie štipendia,“ opisuje svoje rozhodnutie ísť študovať za stredoškolského „inžiniera“ žiak prvého ročníka Marek Černý. „Tento odbor by som určite odporučil, pretože prístup majstrov a učiteľov je super. Môj najobľúbenejší predmet je Technické kreslenie a prax na rôznych strojoch a robotoch,“ dodáva Marek. 

Zaujali sme vás? Na stránke www.dualskalica.sk sa dozviete viac a vyplniť si prihlášku môžete do konca februára 2024.