featured_blog_img_01

Prihlášky pre školský rok 2022/2023 je možné posielať do 28.02.2022

Postup podania prihlášky:

  1. Vyber si jeden z našich zaujímavých odborov, o ktorých sa dozvieš viac v sekcii odbory.
  2. Vyplň prihlášku, ktorú si stiahneš priamo tu.
  3. Pošli kompletne vyplnenú prihlášku na adresu: Schaeffler Kysuce, spol. s r.o., Školiace centrum, Ul. Dr. G. Schaefflera 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto. K prihláške je potrebné priložiť obojstranne prefotené  vysvedčenia zo 6., 7. a 8. ročníka.
  4. Tvoju prihlášku zaevidujeme a pozveme ťa na osobný pohovor spolu so zákonným zástupcom.
  5. Po úspešnom absolvovaní výberového kola ti vystavíme potvrdenie o prijatí do duálneho vzdelávania.
  6. Potvrdenie o prijatí do duálneho vzdelávania pošleš aj s prihláškou na strednú školu.
  7. Absolvuješ prijímacie skúšky na SOŠ.
  8. Po úspešnom prijatí na SOŠ a podpísaní učebnej zmluvy sa stávaš SCHAEFFLER DUALISTOM.