Jakub, dualista Schaeffler Kysuce

Bavia ma viaceré technológie, konvenčné aj CNC. Nie je to také jednoduché vyrobiť súčiastku podľa výkresu a vyhodnotiť jej parametre. Tu som sa to ale všetko naučil, je zaujímavé ovládať takéto stroje.