Anežka, dualistka Schaeffler Skalica

Systém duálneho vzdelávania som si vybrala pre to, lebo mi to dáva dobrú príležitosť vybudovať si základy kariéry už veľmi skoro. Navyše mi veľmi pomáha štipendium, ktoré dostávame spolu s preplatením cestovného, pracovného oblečenia aj ďalšíchpomôcok.